De Sudoku Spelregels

Een standaard Sudoku puzzel is een rooster dat bestaat uit 9 kleinere roosters die weer onderverdeeld zijn in 3 x 3 cellen. Zo krijg je een rooster met 9 x 9 lijnen en kolommen zoals je kunt zien op deze afbeelding:

Het doel van de Sudoku is om een getal van 1 tot en met 9 in alle vakjes (zie afbeelding: roze lijn) te zetten zodanig dat:

Elke horizontale lijn (oranje) de nummers 1 tot 9 heeft en geen nummers in dezelfde rij hetzelfde is.

Elke verticale kolom (blauw) ook de getallen 1 tot 9 bevat en ook hier mag één cijfer niet twee keer voorkomen.

Elk rooster (groen) deze bovengenoemde cijfers heeft zonder dubbele getallen.

Dit legt meteen de naam Su Doku uit, dit betekend zoiets als onafhankelijke nummers in het Japans.

Je hebt verder geen kennis van wiskunde nodig om een spel op te lossen ook al wordt dat vaak gedacht, eenvoudige logica volstaat.

In het spel zelf zijn altijd al gegeven getallen, die er door de maker of door het computer programma zijn ingezet. Deze getallen kun je niet veranderen, zie afbeelding van een nog niet ingevulde puzzel:

Kortom, de belangrijkste regel is: vul de Sudoku zo in dat elke rij, kolom en elk rooster de cijfers 1 tot en met 9 één keer bevat. Er is maar 1 juiste oplossing voor elk (goed ontworpen) spel, de enige manier waarop deze opgelost kan worden is als alle 81 vakjes de juiste nummers hebben. Een opgeloste ziet er zo uit: